Artrodar 50 mg/30 kapsül

 Osteoartrit tedavisinde interlökin-1 inhibitörü.

Diaserein (50 mg bid) dejeneratif eklem hastalıklarının (osteoartrit ve ilişkili hastalıklar) oral, spesifik uzun dönem tedavisinde endikedir.

Diasereinin primer etki mekanizması IL-1 sentez ve aktivitesinin inhibe edilmesidir. IL-1 osteoartritte kıkırdak yıkımı ve enflamasyon sürecinde anahtar rol oynayan, pro-enflamatuvar, katabolik bir sitokindir. 

IL-1 makrofaj ve monositler tarafından üretilen, lenfositleri aktive ederek immün cevabı regule eden, enfeksiyon ve enflamasyon ile ilintili diğer biyolojik süreçlere aracılık eden bir interlökindir.

Ürün Kategorisi

Ortopedi

KULLANMA TALİMATI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ