Brunac Steril Göz Damlası % 5

Brunac

%5'lik Göz damlası, 5 ml şişe/kutu

N-asetilsistein

Korneal kollajenaz enzim inhibitörüdür. Korneal ülserler, farklı etiyolojili keratitler, lakrimal sekresyon değişiminden doğan korneal hastalıklarda kullanılmaktadır .


KULLANMA TALİMATI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ