Taurolite

Taurolite

 250 mg 100 kapsül

Tauroursodeoksikolik asit

Kolesterolle doymuş safradan kaynaklı formları da dahil olmak üzere bilijenik fonksiyonların kalitatif-kantitatif değişimlerinde: Bu vakalarda taurousrodeoksikolik asit, kolesterolik safra taşı oluşumunu önler ve varsa radyotransparan taşların uygun koşullar altında erimesini sağlar.

- Taurousrodeoksikolik asit bilhassa, çalışan bir safra kesesinde bulunan safra kesesi taşlarının ve safra yolları ameliyatından sonra koledokta kalan veya tekrar oluşan taşların erimesi için endikedir.

- Kronik kolestatik karaciğer hastalıklarının [Primer biliyer siroz (PBS), Primer sklerozan kolanjit, kistik fibrozisle birlikte seyreden kolestaz, intrahepatik ailesel pediyatrik kolestaz, alkolik karaciğer hastalığı, kronik karaciğer hepatiti gibi] tedavisinde endikedir.

- Kolesistektomi yapılmış ya da yapılmamış hastalardaki biliyer dispepsinin tedavisinde endikedir. 

KULLANMA TALİMATI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ