Anjioflux 600 LRU/ 2 ml

Anjioflux

600 LRU enjektabl çözelti içeren 2 ml’lik tip I nötral kahverengi cam ampul

Glukuronilglukozaminoglikan (Sulodeksit) 

Kronik venöz ülser tedavisinde, Yüksek tromboz oluşma riski olan anjiopatilerde , Serebrovasküler bozukluklar ve vasküler demansda,  Şeker hastalığından veya aterosklerozdan kaynaklanan periferik atardamarların oklüzif hasarlarında, Flebopatide, derin ven trombozunun profilaksi ve tedavisinde,

Mikroanjiopatilerde ve diyabetik makroanjiopatilerde, trombotik koşullarda, anti fosfolipid sendromunda kullanılır.


KULLANMA TALİMATI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ