Korneal Ülserler

Kornea ülseri, kornea gözdeki renkli kısmın önünü kaplayan saydam tabakadır. Kornea göze ışık girmesini sağlayan pencere görevi görür. Bakteri, mantar ve virüsler gibi mikroorganizmlkarşı gözün doğal savunma mekanizmasıdır. Korneanın üzerinde oluşan ülser, genellikle enfeksiyon kaynaklı olur. Özellikle uzun süre kontakt lens kullanımı, göz yaralanması, uyurken lens kullanımı enfeksiyon nedeni olabilir.

Kornea ülserlerinin tedavisi

Yüksek dozda antibiyotik içeren göz damlalari ve kollajenaz inhibitörleri tedavide kullanılan ilaçlardır. Kornea %90'dan fazla kollajen içeren bir yapıya sahiptir ve görmenin devamı için fizyolojik koşullarda bu yapıyı sürdürmek zorunludur. Sıcaklık, pH, enfeksiyon esnasında kollajenaz oluşumu gibi değişik nedenlerden dolayı oluşan kollajen yıkımı, korneal membranda perforasyon riskini artırır. N-asetilsistein korneal kollajenaziste enzim bağlarını parçalayarak ve kollajenaz aktivitesinin temel kofaktörleri olan kalsiyum ve çinko iyonlarını bağlayarak inhibitör etki gösterir. Bu, epitel dokunun parçalanmasını bloke eder ve korneal ülserlerin epitelizasyonuna olanak verir.