Bakteriyel Enfeksiyonlar-Göz

Konjunktivit

Bakteriyel konjonktivit en sık göz enfeksiyonudur. Hayatın erken devresinde göz yüzeyinde mikrobiyolojik flora oluşur. Konakçı, normal flora, patojenler, savunma mekanizmaları arasındaki dengenin konakçı aleyhine bozulması sonucu enfeksiyon gelişir.

Gözün yeterli kapanamaması, kapak kenar bozuklukları, epitel erozyonu, yüzeyel travma, gözyaşı yetmezliği, kronik herpes enfeksiyonu , yaşlılık, hastalıklar, alkol bağımlılığı, immünsupresif kullanımı gibi savunmanın zayıfladığı hallerde konjonktivit daha sık görülür.

Bakteriyel konjunktivit, bir veya her iki gözde genellikle Staphylococcus aureus veya Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus aegyptius ve Moraxella lacumata tarafından oluşturulan, gözleri yapışkan hale getiren cerahatli bir sıvı ile beraber seyreden ancak görme yetisini etkilemeyen bir hastalıktır. 

Konjunktivit konjunktivanın enfeksiyonudur. İrritasyon, kaşıntı,yabancı cisim hissi ve göz yaşarması ile karakterizedir. 

Uyanınca, gece biriken akıntı sebebiyle birbirine yapışan kapaklar zorlukla açılır.

Kronik stafilokoksik konjunktivitde klinik olarak, konjunktival hiperemi, minimal mukopürülan akıntı, konjunktivada kalınlaşma, follikül ve papillalar görülür. Toksinlerine karşı gelişen immün reaksiyonlarla da keratit, keratokonjunktivit görülebilir.

Blefarit

  • Blefarit: Gözkapağı kenarının enfeksiyonudur ve genellikle kroniktir. Hastalar,sabahları daha da kötü olan ağrılı gözkapağından şikayet ederler. Gözkapağı kenarları kabukludur ve gözler kırmızıdır.Bazen gözkapağında arpacık yapabilir.
  • Blefaritler;

İltahabi (ülseröz) ve allerjik (squamöz= seboreik) tip olmak üzere iki grupta incelenebilir.

Etiolojik etkenler arasında:

-Atmosferik koşullar (toz, duman, güneş, deniz suyu vs),
-Kırma kusurları,
-Göz ve beden yorgunlukları

Enfeksiyöz tip: En sık olarak stafilokoklarla meydana gelirler. marjinal blefaritler genellikle akut seyirlidirler. Semptomları arasında ödem, hiperemi, ve ağrı ön plandadır. Yakın komşuluk nedeni ile sıklıkla bir konjonktivitte tabloya eşlik edebilir. Bazı ağır formlarında kirpik diplerinde ülserler oluşabilir. Eğer kıl kökleri harap olursa kirpikler dökülebilir ve tekrar çıkmazlar.

Semptomlar;
- Gözde iritasyon
-Yanma
-Şişkinlik
-Sabahları gözde akıntı
-Enfeksiyon, Staphylococcus aureus bakterisi sonucu oluşur ve başladıktan sonra kontrol edilmesi zor olduğundan, hastanın gözkapağı hijyenine azami dikkat göstermesi gereklidir.

S. aureus:

Normalde oküler florada bulunmaz Konjunktivitin en sık sebebidir Toksinleri de içeren biyolojik aktif salgıları, ilave olarak blefarit, keratit gibi değişik tablolara sebep olur.