Hematolojik Hastalıklar

Fotoferez

İlk kez derinin T hücreli lenfoması (CTLC) nda gündeme gelmiş olan bu tedavi başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da birçok merkezde uygulanmaktadır. CTLC dışında otoimmün hastalıklar, transplantasyonda rejeksiyon ve graft versus host hastalığı (GVDH) ve tedavinin problem olduğu birçok klinik durumda kullanımı yaygınlaşmaktadır. Belirgin bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Fotoferezin Etki Mekanizması
Fotoferezin etki mekanizması hakkındaki mevcut bilgilere göre birkaç mekanizma terapötik etkide rol oynamaktadır. Bunlardan biri fotodestrüksiyon işlemi ile tedavi edilen hücrelerin eliminasyonudur. Aktive T hücreleri muhtemelen fotoendiksiyon hedefini oluştururlar. Bu mekanizma fotoferezin terapötik etkisinde minör röle sahiptir. CTLC hastalarında psolaren ve UVA ya maruz kalan MNH de değişiklikler gözlenir.

  • Antijen sunan hücrelerdeki klas 1 moleküllerinin hücre bağlantılarının oluşumu sitoplazmik peptit trasportunun bozulması nedeni ile engellenir.
  • CTLC hücrelerinden klas 1 peptitlerine ayrılır.
  • CTLC hücrelerinden salınan peptitiler antijen sunan hücrelerin yüzeyindeki boş kalan klas 1 moleküllerinin yerini doldurur.
  • CTLC peptitlerine karşı belirgin CD8 + T hücre cevabı yüklenir. Böylece Maligan hücrelere karşı güçlü bir immunolojik yanıt oluşmuş olur.