Uvadex

U V A D E X

20 mcg/ml Steril Solusyon İçeren Flakon

Methoxsalen

Therakos marka fotoferez cihazları olan UVAR XTS ve CELLEX   ile birlikte kullanılır.

Fotoferez bir vücut dışı fotoimmün tedavidir. Fotoferezde (UVA) ultraviole ışığı ile aktive olabilen ve bu sayede DNA nükleotid zinciri ile çapraz bağlanabilen 8-metoksipsöralen [8-MOP (UVADEX)] ilacı kullanılır.