Loading...

Acnegen 10 mg

Reçeteli İlaçlar


10 mg, 30 kapsül

İzotretinoin

Şiddetli akne formlarının (nodüler veya konglobat akne veya kalıcı yara izi bırakma riski olan akne) ve sistemik antibakteriyel ve topikal tedavi ile birlikte standart tedavilere yanıt vermeyen aknenin tedavisinde endikedir.

Artrodar 50 mg/30 kapsül

Reçeteli İlaçlar


Osteoartrit tedavisinde interlökin-1 inhibitörü.

Diaserein (50 mg bid) dejeneratif eklem hastalıklarının (osteoartrit ve ilişkili hastalıklar) oral, spesifik uzun dönem tedavisinde endikedir.

Diasereinin primer etki mekanizması IL-1 sentez ve aktivitesinin inhibe edilmesidir. IL-1 osteoartritte kıkırdak yıkımı ve enflamasyon sürecinde anahtar rol oynayan, pro-enflamatuvar, katabolik bir sitokindir.

IL-1 makrofaj ve monositler tarafından üretilen, lenfositleri aktive ederek immün cevabı regule eden, enfeksiyon ve enflamasyon ile ilintili diğer biyolojik süreçlere aracılık eden bir interlökindir.

Brunac Steril Göz Damlası % 5

Reçeteli İlaçlar


Etkin Madde: %5'lik Göz damlası, 5 ml şişe/kutu N-asetilsistein

Korneal kollajenaz enzim inhibitörüdür. Korneal ülserler, farklı etiyolojili keratitler, lakrimal sekresyon değişiminden doğan korneal hastalıklarda kullanılmaktadır .

Brumeton Göz Damlası

Reçeteli İlaçlar


Göz damlası, 5 ml şişe/kutu

%0.1 Betametazon , %10 Sülfasetamid sodyum

Oküler kullanımda: Brumeton; pürülan olmayan kronik ve akut alerjik blefarit ve blefarokonjunktivitlerin (seborral, alerjik, stafilokokal) topikal tedavisi ile profilaksisinde kullanılmaktadır.

Taurolite

Reçeteli İlaçlar

250 mg 100 kapsül

Tauroursodeoksikolik asit

Kolesterolle doymuş safradan kaynaklı formları da dahil olmak üzere bilijenik fonksiyonların kalitatif-kantitatif değişimlerinde: Bu vakalarda taurousrodeoksikolik asit, kolesterolik safra taşı oluşumunu önler ve varsa radyotransparan taşların uygun koşullar altında erimesini sağlar.

- Taurousrodeoksikolik asit bilhassa, çalışan bir safra kesesinde bulunan safra kesesi taşlarının ve safra yolları ameliyatından sonra koledokta kalan veya tekrar oluşan taşların erimesi için endikedir.

- Kronik kolestatik karaciğer hastalıklarının [Primer biliyer siroz (PBS), Primer sklerozan kolanjit, kistik fibrozisle birlikte seyreden kolestaz, intrahepatik ailesel pediyatrik kolestaz, alkolik karaciğer hastalığı, kronik karaciğer hepatiti gibi] tedavisinde endikedir.

- Kolesistektomi yapılmış ya da yapılmamış hastalardaki biliyer dispepsinin tedavisinde endikedir. 

UVADEX®

Reçeteli İlaçlar

20 mcg/ml Steril Solusyon İçeren Flakon

Methoxsalen

Therakos marka fotoferez cihazları olan UVAR XTS ve CELLEX   ile birlikte kullanılır.

Fotoferez bir vücut dışı fotoimmün tedavidir. Fotoferezde (UVA) ultraviole ışığı ile aktive olabilen ve bu sayede DNA nükleotid zinciri ile çapraz bağlanabilen 8-metoksipsöralen [8-MOP (UVADEX)] ilacı kullanılır.

Bizi Takip Edin

Copyright © 2024 Bio-Gen İlaç Sanayi